projektet

Shoqata Shoqeria Freundschaft Sursee siguron ndihma humanitare. Nga të ardhurat e veprimeve të ndryshme, si për shembull ngjarjet sportive apo koncerte, projekte janë duke u zbatuar. Një shembull i ndihmave humanitare janë shtëpi për familjet të cilat në kushte shumë të këqija të jetesës jetojnë. Më poshtë janë disa projekte të realizuara.

SHTËPI PER NEVOJTARËT

shtëpia "NIKOLLBIBAJ" 25 shtator 2016


shtëpia "Marashi" 23 dhjetor 2016


shtëpia "Buzhala" 3 janar 2015