angazhimi ynë

Qëllimi i shoqatës është:

Mbështetja për integrimin dhe ndihma humanitare.

 

Objektivat e shoqatës janë te bazuara në parimet e mëposhtme:

Ne ndërtojmë ura mes kulturave. (Ndihma humanitare)

Ne ndërtojmë ura të kulturave. (Traditat në Kosovë dhe Zvicër)

Ne ndërtojmë ura të vlerave të kulturave të ndryshme. (Pjesëmarrja vlera ndërmjetësimi, ndjenja e familjes, solidaritetit ...)

Ne ndërtojmë ura në mënyrë që të kuptohet si pjesë e shoqërisë zvicerane dhe të marrin pjesë në të. (Integrimi)

 

Shoqata nuk ndjek qëllime komerciale dhe nuk ka fitime. Organet janë vullnetarë.

Ne nuk mund të kryejë gjëra të mëdha - vetëm të vogla, por me dashuri të madhe. - nënë Tereza